INSIA - pojištění psa

* Není nutné vyplňovat pokud se neliší od trvalé adresy
Věk psa 6 měsíců až 3 roky
3 roky až 5 let
5 roků až 8 let
Asistenční pes, Canisterapuetičtí psi, záchraná brigáda kynologů, Horská služba
Pojistná částka
Výše spoluúčasti
Doplňkové služby Také mimo území České republiky.
Připojištění odpovědnosti za škodu z držby psa.
Připojištění odpovědnosti škod při závodech a soutěžích.
Platba pojistného Ročně
Pololetně
Čtvrtletně
Vaše platba Nejdříve vyplňte potřebné informace
Příjmení
Jméno
Rodné číslo
Ulice a číslo popisné
Město
PSČ
Ulice a číslo popisné
Město
PSČ
Ulice a číslo popisné
Město
PSČ
Plemeno
Pohlaví
Pes
Fena
Datum narození psa
Číslo evidenční známky
Počátek pojištění
Konec pojištění
Telefon
E-mail
Číslo bankovního účtu
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(a) své povinnosti písemně informovat pojistitele o každé jejich změně. Prohlašuji, že poskytuji osobní údaje osob uvedených v návrhu pojistné smlouvy s jejich souhlasem, a to v rozsahu a pro účely stanovené touto pojistnou smlouvou. Beru na vědomí, že pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.
Pojišťovaný pes je registrován u příslušného orgánu státní nebo obecní správy (evidenční známka).